Kolejne posiedzenie Rady ds. Rodziny
  • Data publikacji 5 lipca 2018

Rada ds. Rodziny obradowała

Podczas spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Rada ds. Rodziny pod przewodnictwem wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza opiniowała nowy projekt Narodowej Rady Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. A chodzi o Centrum Usług Społecznych, które planowane jest jako rozwiązanie instytucjonalne, stanowiące ważny impuls zarówno w prorodzinnym programowaniu krajowej polityki społecznej, jak i kształtowaniu polityki społecznej na poziomie samorządowym (gminnym i ponadgminnym) poprzez rozwój i integrację lokalnych systemów usług społecznych. Zgodnie z założeniami, Centra Usług Społecznych mają być uzupełnieniem obecnie istniejących form wsparcia rodziny. Tworzone na poziomie lokalnym będą instytucjami integrującymi świadczenia rozproszonych obecnie usług, a przez to zwiększającymi i upraszczającymi ich dostępność dla ogółu mieszkańców.

Rada ds. Rodziny dyskutowała również nad regulaminami dwóch przygotowywanych dla dzieci i młodzieży konkursów. Już po wakacjach Wojewoda Śląski ogłosi konkurs na najciekawszy film pt. „Czym dla Ciebie jest szacunek?”. Będzie on skierowany do uczniów szkół województwa śląskiego, którzy za pomocą telefonów, kamer czy kamer go-pro nakręcą maksymalnie 3,5-minutowy filmik obrazujący, czym dziś jest dla nich szacunek. Głównymi założeniami inicjatywy są: promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości oraz kultury narodowej i szacunku wobec własnego państwa, ale także wobec innych ludzi oraz propagowanie właściwych wzorców zachowań oraz kultury osobistej wśród uczniów i mieszkańców.

To nie jedyne przedsięwzięcie dla mieszkańców, które szykują członkowie Rady: w przyszłym roku planowany jest  konkurs na pracę dyplomową o rodzinie im. św. Jana Pawła II „Miłość i odpowiedzialność”. Jego przedmiotem z kolei będzie wyłonienie najlepszej pracy licencjackiej lub magisterskiej z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub ekonomicznych, która podejmuje temat rodziny i jest blisko patrona konkursu.   

Galeria zdjęć

Wróć