Zdjęcie ilustracyjne - droga /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 6 sierpnia 2018

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - nabór wniosków do edycji 2018/2019

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 740).

Wnioski można składać od 1 do 15 września 2018 roku. W tym roku termin składania wniosków przypada w dzień wolny od pracy, wzwiązku z tym termin upływa w pierwszym dniu roboczym po 15 września 2018 r., tj. 17 września 2018 r. o godz. 15.30.

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2018 roku należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone przed lub po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/iv-edycja-programu-2018-2019 

UWAGA: w związku z trwającą procedurą zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 740; nr projektu RCL RD 370) WZORY DOKUMENTÓW i ZASADY OCENY MOGĄ ULEC ZMIANIE. Proszę na bieżąco śledzić stronę Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW, gdzie będą podawane aktualne informacje.

Wróć