Grafika ilustracyjna, mat. ŚUW
  • Data publikacji 2 listopada 2018

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wojewoda Śląski zatwierdził listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej do 5 listopada 2018 r. Zastrzeżenia prosimy składać w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta ŚUW (pokój 161, stanowiska 23 i 24) przy ul. Jagiellońskiej 25, najpóźniej do 5 listopada do godz. 15.30. Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, bez zachowania wymaganej formy (np. fax, mail) bądź skierowane do niewłaściwej instytucji, nie będą rozpatrywane.

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 13 listopada 2018 r., tj. terminu ogłoszenia przez wojewodę wstępnej listy rankingowej wniosków  w ramach Programu.

Poniżej zamieszczamy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej. 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 4.24 MB 2018-11-02 11:25:16
Lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej 840.09 KB 2018-11-02 11:25:40
Wróć