Logo programu Maluch+ /źródło: MRPiPS/
  • Data publikacji 5 stycznia 2018

Program „MALUCH +” 2018  - kwalifikacja ofert

Wojewoda Śląski informuje, iż w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018, ogłoszony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, wpłynęło 266 ofert na dofinansowanie 364 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim:

  • 2 oferty zostały złożone w ramach modułu 1a (jednostki samorządu terytorialnego),
  • 7 ofert zostało złożonych w ramach modułu 1b (jednostki samorządu terytorialnego),
  • 34 ofert zostało złożonych w ramach modułu 2 (jednostki samorządu terytorialnego),
  • 69 ofert zostało złożonych w ramach modułu 3 (podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego),
  • 154 ofert zostało złożonych w ramach modułu 4 (podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego).

Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz kwalifikację do dalszego postępowania konkursowego uzyskały wszystkie oferty złożone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast w przypadku podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego informujemy, że:

1) dwa podmioty zrezygnowały z udziału w konkursie, tj.:

  • Żłobek „Wesołe Skrzaty” w Tychach (moduł 3),
  • Przedszkole Niepubliczne "JEDYNKA" w Tychach (moduł 4);

2) oferta złożona w ramach modułu 3 na dofinansowanie żłobka "Ceduś" w Knurowie nie została zakwalifikowana do dalszego postępowania konkursowego ze względu na niedopełnienie wymogu określonego w pkt. 8.1 programu „MALUCH +” 2018 (oferta bez rozpatrzenia).

Wszystkie pozostałe oferty złożone na dofinansowanie instytucji opieki w wieku do lat 3 prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego w województwie śląskim przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz uzyskały kwalifikację do dalszego postępowania konkursowego.

Ostatecznego podziału środków dla poszczególnych województw z podziałem na moduły oraz poszczególnych beneficjentów dokona minister rodziny, pracy i polityki społecznej w terminie do  31 stycznia 2018 r.
Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

/Grafika: MRPiPS/

Wróć