• Data publikacji 14 września 2017

Program „Koalicje dla Niepodległej” już wystartował

Ruszył nabór do I etapu konkursu pn. „Koalicje dla Niepodległej”, w ramach którego zostaną wybrani operatorzy regionalni programu, wyłonieni spośród zgłoszonych organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Konkurs opracowany został we  współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego głównym celem jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nabór potrwa do 25 września.

Program opiera się na systemie małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji (wymienionych w regulaminie), które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami nadchodzącej rocznicy.

Nagrodzone zostaną te inicjatywy, które umożliwią zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie uroczystości przez lokalne środowiska.

Do zadań operatorów będzie należało m.in. inicjowanie i wspieranie współpracy mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych, podejmowanej na poziomie lokalnym, a także prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap jest skierowany do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu. Oznacza to, że będą one mogły uzyskać dofinansowanie na realizację pięcioletniego programu składającego się z zadań kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych, w tym współorganizację II etapu konkursu „Koalicje dla Niepodległej” oraz organizację szkoleń i wykładów.

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w I etapie konkursu na lata 2017 – 2021 wynosi  280 000 zł , zaś maksymalna – 405 500 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach I etapu konkursu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skierowanych do animatorów, praktyków kultury, edukatorów, dydaktyków (kadry kultury) związanych z:

  • pracą członków Zespołu Oceniającego, którzy przeprowadzą oceny merytorycznej wniosków;
  • organizowaniem szkoleń dla wnioskodawców dotyczących przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji;
  • organizowaniem szkoleń z zakresu: animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań;
  • pracą zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom programu Koalicje dla Niepodległej w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań;
  • organizowaniem otwartych warsztatów/wykładów z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej.

W listopadzie ogłoszony zostanie II etap programu, do którego będą mogły zgłaszać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Będą one mogły ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego we współpracy z wybranym partnerem. Zwycięzcy otrzymają dotacje na działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, dotyczące podtrzymywania tradycji narodowej, budowania patriotyzmu lokalnego oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe informacje na temat procedury składnia wniosku, regulamin, a także dokładne warunki uczestnictwa w programie dostępne są na stronie internetowej: http://niepodlegla.gov.pl/dotacje/koalicje-dla-niepodleglej/.

 

Na podstawie materiałów ze strony: niepodlegla.gov.pl
Źródło grafiki: MKiDN

Wróć