• Data publikacji 6 grudnia 2017

Program dla Śląska coraz bliżej

Dobiegają końca konsultacje w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Programu dla Śląska. Projekt dokumentu zaprezentował dzisiaj podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Chciałbym wyraźnie podkreślić, że to całe nasze przedsięwzięcie jest jednym z najważniejszych projektów, które realizujemy w ramach rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. […] Śląsk jest dla nas – dla rządu, dla wszystkich osób odpowiedzialnych za tę Strategię – jednym z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego i ten dokument, te nasze działania oznaczają dodatkowy wysiłek ze strony rządu właśnie na rzecz wsparcia procesów rozwojowych w regionie – mówił wiceminister Kwieciński. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślił przy tym, że dzisiejsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest jednym z ostatnich etapów konsultacji w tej sprawie, a ostatecznie Program może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Wiceminister zaznaczył również, że dokument powstał z inicjatywy WRDS, a jego charakter jest otwarty i może być on w przyszłości uzupełniany o kolejne inicjatywy, o ile będą one możliwe do zrealizowania. - Politycy często podnosili, że nasz region jest zaniedbywany. Powstał więc dokument poświęcony tylko Śląskowi i który zawiera 6 podstawowych celów. Ich realizacja ma przyspieszyć rozwój całego regionu. Są w nim konkretne zapisy z konkretnymi kwotami, bowiem to aż 35 mld zł na realizację inwestycji - podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który uczestniczył w spotkaniu wraz z wicewojewodą Mariuszem Trepką.

Program dla Śląska to dokument zakładający modyfikację profilu gospodarczego regionu, przy jednoczesnym wzmocnieniu współpracy poziomu krajowego, regionalnego oraz lokalnego. Jest to pakiet kompleksowych działań, zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, które wzmocnią konkurencyjność Śląska. Projekt zakłada m.in. wzrost innowacyjności i przemysłu, zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców, a także poprawę warunków rozwojowych miast województwa. Priorytetem w Programie są inwestycje w nowoczesny przemysł i innowacje, przy jednoczesnym rozwijaniu infrastruktury transportowej oraz energetycznej. Dokument zakłada bowiem realizację działań wspierających proces tworzenia wysokiej jakości powiązań transportowych – autostrad, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego, a jednym z jego celów jest zapewnienie stabilnych dostaw energii. - Chcielibyśmy, aby Program nie był dokumentem odłożonym na półkę, jak to było z wieloma poprzednimi strategiami - podsumowuje wojewoda Jarosław Wieczorek. 

 

/z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Rozwoju/

Galeria zdjęć

Wróć