XXIX Sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Częstochowie z udziałem Prezydenta RP /fot. A. Kucharzewska/
  • Data publikacji 25 października 2018

Prezydent Andrzej Duda gościem zjazdu delegatów "Solidarności"

Prezydent Andrzej Duda wziął dziś udział w inauguracyjnym posiedzeniu XXIX Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Wśród uczestników wydarzenia obecna również była wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. Prezydentowi towarzyszył także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Chciałbym, żeby „Solidarność” zawsze stała na straży praw ludzi pracy, na straży polskiej niepodległości, suwerenności, ale także wszystkich wartości, które są fundamentem Rzeczypospolitej – mówił prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia. 

Wspomniał również o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślając, że wielkim symbolem stulecia jest „Solidarność” – „Solidarność”, która wyprowadziła Polskę zza żelaznej kurtyny, a następnie doprowadziła do jej zawalenia się. „Solidarność”, która wyzwoliła Europę Środkową spod komunistycznego zniewolenia, zdarła czerwoną zasłonę, która przykrywała nas – dusząc przez prawie 50 lat – dodał.

Prezydent Duda zaznaczył, że to „Solidarność” pokojowo, spokojnie domagając się przestrzegania praw ludzi pracy, przestrzegania praw człowieka i dostrzegania elementarnych wartości, doprowadziła do wolnej Polski. Wskazał także, że „Solidarność” odniosła zwycięstwo bezapelacyjne, absolutnie historyczne, które zawsze będzie zapisane na jej konto – wielkie zwycięstwo przemiany 1989 roku.

Andrzej Duda podziękował „Solidarności”, że jako ruch robotniczy, jako ruch ludzi pracy, nadal kontroluje, czy polskie państwo i władza funkcjonują w sposób właściwy.

Zjazd delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. W skład KZD wchodzą też przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD liczy 325 delegatów.

                                                                                                       /na podst. strony internetowej KPRP/

Galeria zdjęć

Wróć