Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 14 grudnia 2017

Plac Szewczyka zmieni nazwę

Zarządzeniem zastępczym wojewoda śląski zmienił nazwę placu Szewczyka w Katowicach na plac Marii i Lecha Kaczyńskich. Zmiany tej dokonał po tym, jak do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła opinia IPN dotycząca placu Szewczyka. Opinia ta nadeszła do urzędu 13 grudnia po południu, kilka godzin po konferencji prasowej, podczas której wojewoda Jarosław Wieczorek podpisał 11 zarządzeń zastępczych zmieniających nazwy ulic w gminach województwa śląskiego. 

Z uwagi na to, że Rada Miasta Katowice nie zmieniła we wskazanym ustawą terminie stosowną uchwałą nazwy placu, nie podała również propozycji nowej nazwy, wojewoda zgodnie z prawem i kierując się opinią Instytutu Pamięci Narodowej wydał zarządzenie zastępcze.

Trzeba podkreślić, że do Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW do 13 grudnia nie wpłynęła żadna propozycja nowej nazwy placu Szewczyka, mimo, że wojewoda śląski zwracał się także w tej sprawie do prezydenta Katowic.

Jak podkreślał wielokrotnie wojewoda Jarosław Wieczorek, mimo że nie miał obowiązku konsultowania z samorządami nowych nazw, to jednak wysłyłał zapytania do każdego burmistrza, wójta i prezydenta o wskazanie ewentualnej propozycji. - Część samorządów pozytywnie odpowiedziała na apel, część pozostała bez odpowiedzi, część odpisała, że nie chcą żadnych zmian - mówi wojewoda. Jak dodaje, napływało do niego wiele propozycji nowych nazw od środowisk politycznych, patriotycznych oraz mieszkańców. – W zdecydowanej większości przychylałem się do tych zewnętrznych propozycji, które wpływały wprost ze środowisk z danej gminy czy  z danego miasta – mówił.

Warto tutaj przypomnieć, iż od dawna część katowickich radnych proponowała, by ulicę, plac lub rondo w stolicy województwa nazwać imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich. W kilku śląskich miastach podobne inicjatywy obywateli są już wdrożone w życie.

Opinia Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotycząca nazwy placu Wilhelma Szewczyka była jednoznaczna i wskazywała, iż obecna nazwa jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. 

 

Wróć