• Data publikacji 27 marca 2018

Organizacje pozarządowe wyróżnione za swoje zaangażowanie

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podziękował organizacjom z województwa szczególnie zaangażowanym w działania w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.

- Dziękuję Państwu za to, co robicie, za dobro, które od Państwa przelewane jest na drugiego człowieka – mówił podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wicewojewoda Jan Chrząszcz. Wicewojewoda, wspólnie z dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej ŚUW Ewą Niewiarą oraz pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny Marią Nowak, wręczył przedstawicielom fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów zaangażowanych w działania z zakresu pomocy społecznej podziękowania za dotychczasową współpracę. Podkreślił też, jak ważne jest podejmowanie wspólnych działań w tym obszarze. - Urząd jest po to, żeby służyć innym. Tak jak Państwo poprzez swoje stowarzyszenia służycie potrzebującym, tak my chcemy Państwa wspierać i pomagać – po to tutaj jesteśmy – zaznaczył wicewojewoda. Przedstawiciele organizacji podziękowali z kolei kierownictwu i pracownikom urzędu za okazane wsparcie.

Podczas spotkania podsumowano dwie edycje otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej, które odbyły się w 2017 r. Dzięki przeprowadzonym konkursom dofinansowanie o łącznej wartości ponad 850 tys. zł otrzymały 44 projekty. Najwięcej z nich dotyczyło wsparcia działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością. Pozostałe obszary, w ramach których można było uzyskać dofinansowanie, skoncentrowane były wokół wsparcia osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także wzmocnienia i poprawy sytuacji rodzin w środowisku lokalnym.  

W tym roku również można uzyskać dofinansowanie w ramach Programu, a na ten cel przewidziano w sumie 900 tys. zł. Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 6 kwietnia br. złożyć do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odpowiedni wniosek. Zainteresowane podmioty powinny przy tym zwrócić uwagę na wymogi formalne, które warunkują merytoryczne rozpatrzenie oferty – musi ona być podpisana przez odpowiednie osoby oraz zostać złożona w wymaganym terminie i na odpowiednim formularzu. Wnioski zostaną rozpatrzone do 7 maja br. Szczegółowe informacje na temat Programu znaleźć można pod adresem: http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/Program_wspolpracy_Wojewody_Sl_z_NGO_w_zakresie_pomocy_spolecznej.html oraz w prezentacji zamieszczonej poniżej.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Prezentacja - Edycja 2018 - założenia i priorytety 616.5 KB 2018-03-27 16:17:48
Wróć