Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w ŚUW.
  • Data publikacji 13 maja 2019

Odznaczenia dla zasłużonych

Kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego, zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w działalności kulturalnej, charytatywnej, społecznej oraz w pracy zawodowej, otrzymało dziś z rąk wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza odznaczenia państwowe.

Cieszę się, że taka liczna grupa doczekała się odznaczeń od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wiem, że to jest nagrodzony wasz trud– mówił wicewojewoda Robert Magdziarz, który życzył też uhonorowanym wytrwałości w dalszych działaniach.

Postanowieniem Prezydenta RP 21 osób zostało wyróżnionych Krzyżem Zasługi. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy regionu, którzy swoją działalnością przyczynili się m.in. do rozwoju transportu, oświaty, bibliotekarstwa i sportu lub wyróżnili się swoimi działaniami na rzecz społeczności lokalnej, osób potrzebujących czy też ratownictwa górniczego. Ponad 50 osób zostało z kolei wyróżnionych przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnią Służbę, stanowiącymi nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa polskiego. Wyróżnienie to otrzymali pracownicy: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, Powiatowych Urzędów Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Wodzisławiu, Urzędów Gminy w Chybiu i Psarach, Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Straży Miejskiej w Częstochowie, firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rybniku oraz spółki TAURON Ciepło.

Dzisiejszą ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych, która odbyła się w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Galeria zdjęć

Wróć