Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Panel dot. regionów górniczych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
  • Data publikacji 14 maja 2019

O regionach górniczych podczas EKG

Jednym z tematów podjętych dzisiaj w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego były obszary związane z górnictwem. W panelu pn. „Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania” wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Oprócz wojewody w dyskusji uczestniczyli również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a także przedstawiciele regionów europejskich, które spodziewają się wsparcia w zakresie transformacji oraz eksperci z zakresu ekologii i innowacyjności.

Podczas panelu poruszony został temat Programu dla Śląska, zawierającego zestaw działań inwestycyjnych i miękkich skierowanych na wzmocnienie istniejących w regionie możliwości oraz wykorzystanie potencjałów rozwojowych. O tym ważnym dla naszego województwa dokumencie mówił podczas debaty wojewoda Jarosław Wieczorek.

Na początku był plan rządowy, czyli Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Pana ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a tutaj na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach wykuwały się pierwsze pomysły dotyczące tzw. zintegrowanej polityki rozwoju dla regionu. I na kanwie tych dwóch dokumentów, dwóch opracowań powstała Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Pana Premiera dla całej Polski. Ale w tej strategii jako jedyny region, jako jedyne województwo zostało wskazane województwo śląskie, gdzie został dedykowany program – Program dla Śląska, opiewający w tej chwili już na kwotę ponad 50 mld zł (…) mniej więcej 2/5 z tych środków są przeznaczone na poprawę infrastruktury transportowej, czy to drogowej, czy to lotniczej, czy kolejowej. Część pieniędzy idzie na tzw. czystą energetykę, czyli to, o czym mówił Pan Minister Tobiszowski, czyli jak najwięcej innowacji i jak najwięcej wykorzystania jednak tego naszego potencjału zasobów naturalnych, ale w najczystszej możliwej energetyce, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań w tej chwili na świecie. Oprócz tego są zapisy dotyczące rozwiązań czysto proekologicznych, czyli mówimy o rewitalizacji, ale również mówimy o czystym powietrzu. Ponad 10 mld zł to są ogromne pieniądze, które będą przeznaczone na czyste powietrze w województwie śląskim, na elektromobilność (…) I to jest jeden z elementów transformacji, która na pewno w województwie śląskim będzie miała niebagatelne znaczenie – mówił wojewoda, który zwrócił również uwagę na fakt, że nie jest możliwe dokonanie transformacji regionów górniczych z dnia na dzień. – To nie jest proces, który można przejść przez 5 czy przez 10 lat, tylko tak jak województwo śląskie było sercem gospodarczym Polski, ale również i Europy Środkowo-Wschodniej, tak ten proces musi trwać trochę dłużej – zaznaczył wojewoda Wieczorek.

Regiony górnicze w Europie stają przed dużymi wyzwaniami transformacyjnymi, jak rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, przy zagwarantowaniu sprawiedliwej transformacji społecznej – podkreślił z kolei w swoim przemówieniu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który otworzył dzisiejszą dyskusję.

Całość panelu skoncentrowana była wokół transformacji regionów górniczych w Unii Europejskiej, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, roli nowych technologii oraz dialogu ze stroną społeczną i organizacjami pozarządowymi w procesie transformacji, a także spraw finansowych z tym związanych. Ważne jest przy tym wsparcie regionów przechodzących transformację, które pozwoli na przeprowadzenie tego procesu z założeniem przywrócenia do życia terenów górniczych lub wykorzystania ich do realizacji nowych inwestycji.

XI Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się wczoraj i potrwa do 15 maja. Do Katowic zjechały z tej okazji tysiące osób, w tym przedstawiciele sektora biznesu i polityki, jak również eksperci z dziedzin takich jak górnictwo, ekonomia czy ekologia.

Galeria zdjęć

Wróć