• Data publikacji 13 września 2017

Laureaci olimpiad i turniejów nagrodzeni

Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz Śląski Kurator Oświaty spotkali się z laureatami Olimpiad Przedmiotowych i Turniejów Zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 zostali laureatami Olimpiad Przedmiotowych i Turniejów Zawodowych, a także ich nauczyciele oraz 11 dyrektorów szkół z województwa śląskiego, które zostały umieszczone w pierwszej setce rankingu szkół olimpijskich „Perspektyw”.

Z całego województwa tytuł laureata olimpiady uzyskało 122 uczniów, czyli o 22 osoby więcej niż w roku ubiegłym. Więcej było też laureatów turniejów zawodowych – rok temu tytuł ten zdobyło 46 osób, natomiast obecnie jest ich 67. Wśród nagrodzonych znalazło się kilkoro laureatów wielokrotnych oraz jeden uczestnik Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Najwięcej tytułów laureata uczniowie zdobyli w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, a turniejem zawodowym, którego laureatem zostało najwięcej osób była Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W których szkołach w województwie laureatów było najwięcej? To Zespół Szkół Technicznych im. rtm. W. Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej – to w tych placówkach ex aequo po 7 uczniów zdobyło tytuł laureata.

Olimpiady przedmiotowe to konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy,  w których udział mogą brać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów. Konkurs składa się zwykle z trzech etapów  - szkolnego lub regionalnego, wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalnia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zapewniając przy tym uzyskanie wyniku 100% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Uczestnicy finału mogą również liczyć na preferencyjne warunki podczas naboru na studia.

 

Galeria zdjęć

Wróć