Grafika ŚUW
  • Data publikacji 12 kwietnia 2019

Konkurs ofert - strzelnica w powiecie

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu ofert na dofinansowanie budowy strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z założeniami konkursu, samorządy które zostaną zakwalifikowane do programu, będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę strzelnicy, w tym jej pierwsze wyposażenie. Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 800.000,00 zł w przypadku budowy strzelnicy 100-metrowej i 1 200.000,00 zł w przypadku budowy strzelnicy 200-metrowej.

Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie nieruchomością przez samorząd i pokrycie co najmniej 20% kosztów budowy, w tym jej pierwszego wyposażenia. Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z załącznikami, są dostępne w

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa pod numerami telefonów:261 840 150, 261 874 717 oraz 261 840 182

Termin składania dokumentów upływa 6 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie do 31 maja br.

 

Wróć