Briefing prasowy dot. naboru o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych / fot. Anna Herz/
  • Data publikacji 14 marca 2019

Kolejne miliony na inwestycje drogowe

Wojewoda śląski zachęca samorządy do składania wniosków w ramach trwającego naboru o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2019 roku w województwie śląskim zostaną zainwestowane 234 mln zł (…), z czego wczoraj ogłosiliśmy wiosenny nabór wniosków na kwotę 147 mln zł – poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami, poświęconego Funduszowi Dróg Samorządowych. Obecny nabór ma charakter uzupełniający w stosunku do konkursu przeprowadzonego jesienią 2018 roku, w którym skala środków na inwestycje realizowane w 2019 roku wynosiła 87 mln zł. Teraz samorządy mogą składać wnioski na realizację inwestycji drogowych, które również rozpoczną się jeszcze w tym roku, ale nie muszą zostać sfinalizowane przed jego zakończeniem. – Każda gmina ma 30 dni, wniosek może być złożony na dofinansowanie maksymalnie do 30 mln zł na zadanie, które może być realizowane w trybie jednorocznym albo w trybie wieloletnim, z tym, że ta wieloletniość rozumiana jest przez liczbę miesięcy, czyli zadanie musi być dłuższe niż 12 miesięcy (…) środki są historycznie wysokie i zależy nam na tym, żeby poprawić infrastrukturę drogową – podsumował wojewoda Jarosław Wieczorek.

Na złożenie wniosku w ramach obecnego naboru samorządy mają czas do 12 kwietnia 2019 roku. Należy to zrobić na formularzu i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze (http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/fds.html). Oceny formalnej i merytorycznej dokona powołana przez wojewodę komisja, a umowy o dofinansowanie z samorządami, które otrzymają rządowe wsparcie, będą podpisywane najprawdopodobniej w sierpniu. A o jakim wsparciu mowa? W ramach wiosennego naboru maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 30 mln zł, przy czym samorządy mogą ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych od 50 do 80% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, która weszła w życie w grudniu ubiegłego roku, wprowadziła zmiany w dotychczasowym mechanizmie wsparcia zadań na drogach gminnych i powiatowych. Nowe przepisy umożliwiają dofinansowanie zadań związanych z remontem, budową i przebudową dróg lokalnych, a także zadań mostowych i obronnych. Podczas spotkania z dziennikarzami wojewoda Jarosław Wieczorek opowiedział o dwóch najważniejszych zmianach, jakie wprowadziły nowe regulacje. Pierwszą z nich jest możliwość składania wniosków na zadania wieloletnie, których czas realizacji będzie wynosił nawet do 10 lat. Druga zmiana to zniesienie limitów składania wniosków. Dotychczas gmina mogła bowiem złożyć tylko jeden wniosek, natomiast powiat – dwa, a obecnie nie ma już takich ograniczeń.

Jak zapowiedział wojewoda Jarosław Wieczorek, ogłoszony wczoraj konkurs nie jest ostatnim w tym roku naborem na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Następny zostanie ogłoszony prawdopodobnie jesienią, a środki, o które będą mogły starać się samorządy zostaną przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w 2020 roku.

 

Galeria zdjęć

Wróć