• Data publikacji 13 marca 2018

Inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu – aktualizacja programu

 Minister Sportu i Turystyki zatwierdził aktualizację Planu Wieloletniego do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w planie znalazły się inwestycje z terenu województwa śląskiego – Wielofunkcyjna Hala Sportowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, hala lekkoatletyczna ze strzelnicą sportową Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Centrum Sportów Paraolimpijskich i Olimpijskich w Wiśle. Pełną listę inwestycji zamieszczamy poniżej.

Wprowadzenie inwestycji do Planu Wieloletniego oznacza możliwość przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację zadania, pod warunkiem spełnienia wymagań II etapu aplikowania do Programu – zgłoszenia do Planu Rocznego.

W przypadku chęci ubiegania się o wpisanie inwestycji do Planu Rocznego na rok 2018 należy, w wyznaczonym terminie (założenia Programu – edycja 2018), przesłać do Ministerstwa dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, tj.:

  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną lub umowa dzierżawy na okres nie krótszy niż 15 lat lub inny dokument równoważny);
  • kopia decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokumentu równoważnego) lub informację na jakim etapie jest jej uzyskanie;
  • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę środków innych niż środki Funduszu na realizację zadania, w podziale na planowane lata realizacji inwestycji, lub informację o terminie ich zabezpieczenia (np. termin uchwalenia budżetu, a w przypadku środków zewnętrznych – planowany termin podpisania umowy dotacji/kredytu itp.);
  • oświadczenie o uzgodnieniu z polskim związkiem sportowym projektu budowlanego zadania inwestycyjnego;
  • oświadczenie wnioskodawcy, że w przypadku otrzymania dotacji w ramach Programu, podpisane zostanie porozumienie pomiędzy wnioskodawcą a polskimi związkami sportowymi, które rekomendowały realizację inwestycji, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania;
  • w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do informacji przedstawionych na I etapie – należy zaktualizować część I zgłoszenia.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Załącznik - lista zadań inwestycyjnych o szczególnym znaczeniu dla sportu 254.55 KB 2018-03-13 11:27:10
Wróć