Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Grafika
 • Data publikacji 10 stycznia 2019

Grunt to własność – nowe prawo już działa

 • Udostępniamy wzory dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 • Wzory (do pobrania poniżej i wypełnienia) zaświadczeń o przekształceniu, zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i oświadczenia dla przedsiębiorców oraz przypomnienie ważnych terminów dotyczących przekształcenia mają pomóc w realizacji ustawy uwłaszczeniowej;
 • 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.

Rząd ma na celu pomóc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. 

Korzyści:

 • nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 • nie będzie opłaty za użytkowanie wieczyste – użytkownik będzie właścicielem,
 • atrakcyjne warunki przekształcenia – 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustawowe bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa – wymierna pomoc w jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej,
 • swoboda w ustaleniu wysokości bonifikat dla gruntów samorządowych – możliwość ustanowienia korzystniejszych ulg niż ustawowe 60 proc. dla gruntów Skarbu Państwa.

Co trzeba zrobić?

Nie trzeba składać żadnych wniosków – użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt/burmistrz/prezydent miasta albo starosta lub dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Wyjaśniamy przekształcenie

Z odpowiedziami na pytania dotyczące przekształcenia można się zapoznać na stronie:  miir.gov.pl

Wzory dokumentów:

 1. Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego,
 2. Wzór zaświadczenia o przekształceniu,
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące),
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc),
 6. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty,

 zamieszczamy poniżej.

Wróć