Grafika ŚUW
  • Data publikacji 13 marca 2019

Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

4 grudnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Regulacje mają pozwolić między innymi na dofinansowanie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych (powiatowych i gminnych).

Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych zadania. Zadania mogą mieć również charakter wieloletni (trwające dłużej niż 12 miesięcy) oraz obejmować wykonanie robót budowlanych na skrzyżowaniach, które nie są w zarządzie wnioskodawcy.

Wnioski można składać do 12 kwietnia 2019 r. w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o konkursie (http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/fds.html).

Wróć