• Data publikacji 11 września 2018

38. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

Uroczystą mszą św. w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu rozpoczęły się obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. W dzisiejszej uroczystości upamiętniającej jedno z tzw. porozumień społecznych podpisane 11 września 1980 roku wzięli udział doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

„38 lat temu strajkujący w Hucie Katowice uczynili krok na polskiej drodze do wolności i zrzucenia jarzma komunizmu” – napisał w liście do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki. W adresie odczytanym przez wojewodę Wieczorka Prezes Rady Ministrów podkreślił: „Wolna Polska jednak pamięta o dziedzictwie tysięcy strajkujących w 1980 roku hutników. Pamięta o ich odwadze, o ich uporze. Pamiętamy i dziękujemy przywódcom strajku i wszystkim uczestnikom za ich pragnienie wolności – tak charakterystyczne dla nas, Polaków. […] Idee solidarności i walki o godność, jednoczące wtedy nasz naród, okazały się źródłem siły, której nie zdławiło nawet zbrojne wystąpienie władzy przeciw obywatelom. Wobec tych wartości kruszały mury okalające naszą Ojczyznę i inne kraje regionu”.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Krzyżem znajdującym się na terenie dawnej Huty Katowice i przeszli pod pomnik Porozumienia Katowickiego, gdzie odbyła się główna część obchodów. W pobliżu pomnika został posadzony „Dąb Wolności”, jeden ze stu dębów poświęconych przez papieża Franciszka z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podpisane w Hucie Katowice Porozumienie Katowickie było czwartym (po gdańskim, szczecińskim i jastrzębskim) oraz ostatnim z tzw. porozumień sierpniowych z 1980 roku między ówczesną władzą i strajkującymi robotnikami. Dzięki zapisowi o gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego powstała możliwość tworzenia i funkcjonowania w całym kraju Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Strona rządowa gwarantowała m.in.: dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a także możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych.

Galeria zdjęć

Wróć