• Data publikacji 22 września 2017

20 lat systemu orzekania o niepełnosprawności

Mija 20 lat odkąd zaczął w Polsce funkcjonować system orzekania o niepełnosprawności. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się z tej okazji konferencja pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Konferencję, skierowaną głównie do przedstawicieli Wojewódzkich i Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, otworzył wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, który powitał wszystkich uczestników, w tym wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Zbigniewa Wasiaka, Naczelnika Wydziału do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. – Abyśmy te informacje, które zostaną dzisiaj z sali przekazane, mogli stosować i realizować – zaznaczył wicewojewoda.

Tematem dzisiejszych obrad było orzeczenie o niepełnosprawności jako klucz do rehabilitacji zawodowej i społecznej na przykładzie województwa śląskiego. Podczas konferencji przedstawione zostały ogólne informacje o systemie orzekania o niepełnosprawności, jego rozwoju, aktualnym charakterze oraz przewidywanych zmianach. Poruszono też tematy związane z sytuacją zdrowotną w regionie, położeniem osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji oraz aktywizacji zawodowej, czy też z realizacją zadań rządowych w zakresie niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności ma służyć wdrożeniu wobec osób niepełnosprawnych odpowiednich, efektywnych działań zapobiegających ich marginalizacji. Zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności lub jej stopniu realizowane są w I instancji przez 294 zespoły powiatowe, a w II instancji przez 16 zespołów wojewódzkich. W samym województwie śląskim w 2016 r. wydano blisko 70 tys. orzeczeń, w tym 14 928 - o lekkim stopniu niepełnosprawności, 32 297 - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 20 304 – o stopniu znacznym. Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. liczba wszystkich osób niepełnosprawnych (fizycznie i prawnie) w skali kraju stanowiła ok. 12% ludności, z czego w województwie śląskim takich osób było 552,2 tys., czyli prawie 12% mieszkańców regionu.

 

Galeria zdjęć

Wróć