• Data publikacji 8 grudnia 2017

20 lat działania Fundacji Rodzin Górniczych

W Muzeum Śląskim w Katowicach odbył się barbórkowy jubileusz z okazji 20-lecia Fundacji Rodzin Górniczych. W uroczystości uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Obchody jubileuszu rozpoczęto od uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego oraz Górniczego. Uczczono także minutą ciszy górników zmarłych tragicznie w 2017 r., a zaproszonych gości powitał oficjalnie prezes Zarządu Fundacji Ryszard Wyględacz. Podczas uroczystości wręczono nagrody stypendystom Fundacji oraz wyróżnienia dla jej darczyńców.

„Pamiętamy, że w zawód górnika wpisany jest codzienny trud, poczucie braterstwa i odpowiedzialność za siebie i innych. Pokora i siła charakteru to przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości, które niezmiennie tworzą górniczy etos. Zebrani na jubileuszowym spotkaniu członkowie i przyjaciele Fundacji Rodzin Górniczych wiedzą najlepiej, że buduje go także solidarność w sytuacjach zagrożenia oraz przekonanie o konieczności wsparcia w dramatycznych sytuacjach utraty bliskich. […] Dziś pragnę Państwu serdecznie podziękować za dwadzieścia lat działalności. Za budowanie integralności górniczego stanu, za zaangażowanie i skuteczność działań wspierających górnicze środowisko” – pisała premier Beata Szydło w liście, który odczytał podczas uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek. - To nie tylko Fundacja Rodzin Górniczych, ale ja jestem przekonany, że to jest jedna wielka górnicza rodzina – dodał wojewoda, który złożył członkom Fundacji najlepsze życzenia z okazji barbórki oraz nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Podczas uroczystości odczytano również list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Fundacja Rodzin Górniczych od 1997 r. niesie pomoc bliskim górników, którzy przy wykonywaniu pracy na kopalni ponieśli śmierć lub doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu, a także rodzinom górniczym, które z innych powodów pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja finansuje głównie stypendia edukacyjne oraz warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne dla dzieci, zapomogi dla wdów po zmarłych pracownikach kopalni czy też specjalistyczny sprzęt oraz dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacji dla górników o ograniczonej sprawności. Udziela też wsparcia rodzinom górniczym wychowującym niepełnosprawne dzieci. Działalność fundacji finansowana jest ze składek i darowizn przekazywanych na jej rzecz.

Galeria zdjęć

Wróć