• Data publikacji 5 grudnia 2017

150 lat od urodzin marszałka Piłsudskiego

5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem urodził się marszałek Józef Piłsudski. W Katowicach, w 150. rocznicę urodzin Naczelnika Państwa Polskiego odbyły się uroczystości z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, władz samorządowych województwa i Katowic, służb mundurowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz organizacji społecznych, a także młodzieży szkolnej.

Stoimy dziś pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego – wielkiego Polaka, jednego z ojców naszej niepodległości – w dniu szczególnym, w 150. rocznicę jego urodzin. Józef Piłsudski był człowiekiem, który dobro Ojczyzny postawił ponad swoje życie, dla którego jego osobiste wybory drogi życiowej były zawsze podyktowane dobrem Ojczyzny. Człowiek, który nigdy nie sprzeniewierzył się ideałom,  w które wierzył, zaś jego największym marzeniem była wolna i niepodległa Polska – mowił podczas uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek.

Od hymnu narodowego rozpoczęły się dzisiejsze uroczyste obchody dla uczczenia pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali autorskiego tekstu okolicznościowego o Naczelniku Państwa Polskiego, który przygotował licealista z X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Obchody uświetnił występ Orkiestry Policyjnej.

Po uroczystościach pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyło się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkanie historyczno-edukacyjne, w ramach którego zaplanowano dyskusję na temat postaci marszałka i jego działalności z udziałem prof. Olgierda Grota z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dra hab. Zygmunta Woźniczki z Uniwersytetu Śląskiego. W debacie wzięli również udział wicekurator oświaty Dariusz Domański oraz zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW Andrzej Krzystyniak.

Galeria zdjęć

Wróć